Komplexní dodávky datových sítí

DATOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY 

V rámci dodávek komplexních slaboproudých technologií  budov naše společnost rovněž dodává a instaluje certifikované  strukturované kabelové rozvody  včetně dodávek aktivních prvků těchto sítí. Dlouhodobou statistikou je prokázáno, že při realizaci komplexního komunikačního systému představuje kabeláž pouhých 3 až 5% z celkové investice.
Statisticky je také dokázáno, že 70% všech selhání komunikační sítě je zapříčiněno pasivní vrstvou – tedy kabeláží.
Z uvedeného plyne následující závěr: 3 až 5% celkových nákladů do komunikační sítě může při špatném řešení generovat až 70% provozních nákladů na udržení sítě v provozu a rovněž až 70% finančních ztrát z důvodu selhání sítě. Je tedy nutné dokázat provést bezchybný návrh, vybrat kvalitní a vhodnou technologii kabeláže s dlouhodobou zárukou výrobce a rovněž neopomenout možnost migrace na budoucí komunikační systémy!

STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

Naše společnost zajišťuje dodávku a montáž značkových  stíněných i  nestíněných kabelážních systémů Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat.6a, Cat7  s možností certifikace systému jako celku a systémovou zárukou až 20 let. Nedílnou součástí každé instalace je proměření parametrů sítě dle dané kategorie  speciálním testerem pro LAN sítě včetně dodávky měřících protokolů.

DATOVÉ SÍTĚ

V této oblasti nabízíme realizaci multimodových i singlemodových optických tras a to jak v rámci sítí LAN, tak v oblasti sítí WAN.
Multimodovou optiku v provedení  50/125mm doporučujeme pro realizaci páteřních tras sítě LAN do vzdálenosti 2km  popř. k přímému napojení počítačů v provozu z možným elektromagnetickým  rušením.
Singlemodovou optiku s parametry 9/125 mm navrhujeme  při vzdálenostech delších než 2km převážně v sítích WAN nebo při předpokládaném nasazení technologie GigabitEthernet na vzdálenost delší než 500m.
Optické kabely dodáváme v provedení vnějšího pláště pro vnitřní i venkovní použití s možností zemního uložení, závěsu nebo uložení v kabelových kanálech popř. žlabech.
Ukončení optických kabelů provádíme metodou lepení optických konektorů, spojování pomocí gelových spojek  nebo navaření pigtailů.
Proměření optických vláken provádíme výkonovým měřením přímou metodou, nebo reflektometrickým měřením.
Vyhotovení a předání měřících protokolů vypovídajících o kvalitě linky je samozřejmostí při předání díla.

PROČ INSTALOVAT OPTICKOU SÍŤ ?

Vysoká přenosová kapacita optické sítě
Elektromagnetická imunita
Vyšší odolnost proti odposlechu
Vysoká morální životnost optické sítě
Spolehlivost provozu
Mechanická a chemická odolnost optického kabelu
Delší dosažitelná vzdálenost
Příznivý poměr cena/výkon

Naše společnost nabízí návrh, dodávku, realizaci a servis po celé ČR.

Pro instalaci strukturovaných kabeláž  používáme např. výrobky firem Solarix, Intelek, Modnet aj.