Revize a projekty

Revize elektroinstalací i hromosvodů

Provádíme revize elektroinstalací dle platných norem: ČSN 331500, ČSN 332000-6. Hlavním cílem revize elektroinstalace je zajistit ochranu před požárem, výbuchem či úrazem elektrickým proudem, které by případnou neodbornou elektrickou instalací mohly být vyvolány. Revize provádíme jak pro soukromé, tak i právnické subjekty.

V rámci této služby provádíme zejména:

  • revize a kontroly elektrických zařízení,
  • revize a kontroly hromosvodů
  • revize ručního nářadí, spotřebičů a elektrických strojů
  • revize a pravidelnou údržbu trafostanic, VN rozvodoven, požární signalizace, elektronické zabezpečovací signalizace aj.

a mnoho dalšího.