Svařování optických vláken a kabelů

Optická vlákna jsou široce využívána v komunikacích, kde umožňují přenos na delší vzdálenosti a to při vyšších přenosových rychlostech dat než jiné formy komunikace. Optická vlákna se používají místo kovových vodičů, protože signály jsou přenášeny s menší ztrátou a zároveň jsou tato vlákna imunní vůči elektromagnetickému rušení.

I proto naše firma nabízí svařování optických vláken a kabelů v profesionální kvalitě a to také díky profesionální 3D svářečce optických kabelů. Jsme tak schopni svařovat optická vlákna a kabely těchto typů:

SingleMode (SM) ZTU-T G.652 & G.657

MultiMode (MM) ITU-T G.651

DS(ITU-T G.653), NZDS(ITU-T G.655)


Svařování v profesionální kvalitě - 3D optická svářečka

Díky této 3D optické svářečce můžeme svařování optických vláken a kabelů provádět i v náročných podmínkách, kde je prašné nebo vlhké prostředí. Svářečka nabízí také vysoké zvětšení kvality spoje, automatické zarovnání vlákna a jeho proměření po svařování. Odpadá tak zdlouhavá příprava optických kabelů ke svařování. V naší výbavě nechybí profesionální zalamovačka optických vláken, čistící prostředky a další příslušenství. Každý svár samozřejmě ochraňujeme ochranou svárů.

Jelikož máte dlouholeté zkušenosti s návrhem a realizací bezpečných sítí, jsme schopni také nabídnout kvalitní služby spojené s výstavbou takové sítě. Optická vlákna ukončíme v optických vanách nebo kazetách. Metalické sítě ukončíme v patch panelech nebo zásuvkách. Optické i metalické kabely můžeme na přání zákazníka ukončit v kvalitních rackových skříních a propojit managovatelnými switchi a SFP optickými moduly.

Optické kabely a vlákna se nevyužívají jen ve výstavbě optických sítí, ale také v průmyslu. Jsme tak schopni svařovat optická vlákna u průmyslových strojů (laserové stroje atp.). Naše nabídka je velice pestrá a je vždy nutno další detaily prokonzultovat se zákazníkem. Neváhejte se na nás obrátit jak s technickým tak i s obchodním požadavkem.

Optické kabely a vlákna se nevyužívají jen ve výstavbě optických sítí, ale také v průmyslu. Jsme tak schopni svařovat optická vlákna u průmyslových strojů (laserové stroje atp.).Naše nabídka je velice pestrá a je vždy nutno další detaily prokonzultovat se zákazníkem. Neváhejte se na nás obrátit jak s technickým tak i s obchodním požadavkem.