Revize a Rozpočty

Revize elektroinstalací a hromosvodů

Provádíme revize elektroinstalací dle platných norem: ČSN 331500, ČSN 332000-6. Hlavním cílem revize elektroinstalace je zajistit ochranu před požárem, výbuchem či úrazem elektrickým proudem, které by případnou neodbornou elektrickou instalací mohly být vyvolány. Revize provádíme jak pro soukromé, tak i právnické subjekty.

V rámci této služby provádíme zejména:

  • revize a kontroly elektrických zařízení,
  • revize a kontroly hromosvodů
  • revize ručního nářadí, spotřebičů a elektrických strojů
  • revize a pravidelnou údržbu trafostanic, VN rozvodoven, požární signalizace, elektronické zabezpečovací signalizace aj.

a mnoho dalšího.

 

Rozpočtové práce

Provádíme rozpočtové práce. Pro vytváření rozpočtů je využíván program OCEP v aktuální cenové hladině. Jedná se o komplexní nástroj na tvorbu cenových nabídek a kalkulací v montážních oborech ELEKTRO a VODA-TOPENÍ-PLYN. K dispozici kompletní ceníky pro elektroinstalace, zemní a bourací práce.
 

  • vytvoření rozpočtu v CZK, popř. v jakékoliv jiné měně
  • sledování prostavěnosti, prostavěnost k fakturaci
  • export tiskových sestav ve formátu excel, pdf, orf....
  • výpis materiálu - předpokládaná časová náročnost prací v NH atd.
  • Materiálová databáze je možno použít z ÚRS, popřípadě Vašeho velkoobchodu.
  • Rozpočet je možno upravit dle přání zákazníka.