Ceník

Ceník

Ceník elektroinstalačních, montážních a servisních prací je platný pro poskytované služby firmou CUP Security s.r.o. Zakázky se řídí ustanovením pro smlouvy o dílo dle §2586 – §2635 Zákona č. 89/2012 Sb. Ceny jsou považovány za cenu s výhradou ve smyslu §2622 Zákona č. 89/2012 Sb. Pokud není dohodnuto jinak, nebo není učiněna jiná nabídka, ceny tohoto ceníku jsou považovány za nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu §1732 občanského zákoníku.

 

Elektroinstalace, montáže, opravy a servis:

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací: Základní cena:
Elektroinstalační práce 560,- Kč/hod
Kontrola a měření elektroinstalace 560,- Kč/hod
Oprava elektroinstalace 560,- Kč/hod
Montáž elektrických zařízení 560,- Kč/hod
Kontrola a měření elektrických zařízení 560,- Kč/hod
Oprava elektrických zařízení 560,- Kč/hod
 

Návrh, výroba a ověření rozváděčů nn:

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací: Základní cena:
Návrh a dokumentace rozvaděče (do 20 modulů) 560,- Kč/ks
Návrh a dokumentace rozvaděče (od 20 modulů, cena za modul) 28,- Kč/ks
Montáž elektrických přístrojů 560,- Kč/hod
Kusové ověření rozvaděče DBO podle ČSN EN 61439-3 (do 40 modulů) 1120,- Kč/ks
Kusové ověření rozvaděče DBO podle ČSN EN 61439-3 (nad 40 modulů) 1680,- Kč/ks
Označovací štítek (označení rozvaděče, přístroje, svorky, vodiče) 8,- Kč/ks
 

Elektrické spotřebiče - montáže a servis:

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací: Základní cena:
Montáž elektrických spotřebičů 560,- Kč/hod
Připojení elektrických spotřebičů k elektroinstalaci 560,- Kč/hod
Kontrola a měření elektrických spotřebičů 560,- Kč/hod
Servis elektrických spotřebičů 560,- Kč/hod
 

Slaboproudá zařízení - návrh, montáže a servis:

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací: Základní cena:
Montáž a servis zabezpečovacích systémů (EZS) 560,- Kč/hod
Montáž a servis kamer a kamerových systémů (CCTV) 560,- Kč/hod
Montáž a servis datových sítí (SKS) 560,- Kč/hod
Konfigurace a správa datových sítí 560,- Kč/hod
Programování a ostatní softwarové práce 560,- Kč/hod
 

Dokumentace, elektro revize, posudky, návrhy a administrativní práce

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací: Základní cena:
Dokumentace skutečného provedení (podle rozsahu a ATP) od 2880,- Kč/ks
Vypracování protokolu o určení vnějších vlivů (podle rozsahu a ATP) od 1680,- Kč/ks
Vypracování zprávy o revizi elektrických zařízení (podle rozsahu a ATP) od 1680,- Kč/ks
Revize nepřipevněného elektrospotřebiče a nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2 140,- Kč/ks
Revize nepřipevněného třífázového elektrospotřebiče dle ČSN 33 1600 ed.2 280,- Kč/ks
Karta elektrického spotřebiče (mimo revizi) 21,- Kč/ks
Evidenční štítek elektrického spotřebiče (mimo revizi) 16,- Kč/ks
Revize elektrospotřebiče podle jiných předpisů (podle rozsahu a ATP) od 280,- Kč/ks
Revize el. zařízení malého stroje dle ČSN 60204-1 ed.2 (podle rozsahu a ATP) od 280,- Kč/ks
Revize strojního zařízení dle předpisu výrobce (podle rozsahu a ATP) od 1120,- Kč/ks
Prohlídky, posudky, zkoušky, ověření - každá započatá hodina 560,- Kč/hod
Návrh technického provedení - každá započatá hodina 560,- Kč/hod
Administrativně technické práce (ATP) - každá započatá hodina 560,- Kč/hod
 

Ostatní poskytované služby a ceníkové položky

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací: Základní cena:
Vypracování individuální cenové nabídky - cena za každou položku (řádek) 56,- Kč/ks
Tisk dokumentu ve formátu A4 (cena za každou stranu tisku) 12,- Kč/ks
Export dokumentu do formátu pdf 0,- Kč/ks
Zasílání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 350,- Kč/ks
Zasílání prostřednictvím elektronických technologií (email, cloud) 0,- Kč/ks
Zasílání prostřednictvím poštovní datové zprávy (Česká pošta, s. p.) 30,- Kč/ks
Ostatní výše neuvedené služby 560,- Kč/hod
Prostoje a jiné překážky na straně objednatele jsou účtovány jako poskytované služby
 

Doprava a přeprava materiálu:

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací: Cena dopravy:
Doprava a přeprava materiálu PHA (doprava po Jihlavě) 20,- Kč/km
Doprava a přeprava materiálu (cesta mimo Jihlavu) 15,- Kč/km
Parkování rezidentní zóna, pásmo 1. (tarif magistrátu Jihlavy) 20,- Kč/hod
Parkování rezidentní zóna, pásmo 2. (tarif magistrátu Jihlavy) 20,- Kč/hod
Parkování rezidentní zóna, pásmo 3. (tarif magistrátu Jihlavy) 15,- Kč/hod
Parkování smíšená zóna, pásmo 1. (tarif magistrátu Jihlavy) 20,- Kč/hod
Parkování smíšená zóna, pásmo 2. (tarif magistrátu Jihlavy) 15,- Kč/hod
Parkování smíšená zóna, pásmo 3. (tarif magistrátu Jihlavy) 10,- Kč/hod
Parkování rezidentní zóna, týdenní oprávnění (tarif magistrátu Jihlavy) 250,- Kč/kpl
Parkování rezidentní zóna, měsíční oprávnění (tarif magistrátu Jihlavy) 900,- Kč/kpl
Vyřízení parkovacího opravnění (týdenní, měsíční) 560,- Kč/kpl
 

Úprava základní ceny služby (příplatky a slevy):

Příplatek za práce prováděné mino provozní dobu (pohotovostní příplatek) + 50 %
Příplatek za práce prováděné mino provozní dobu v neděli a ve svátek (příplatek Ne+Sv) + 100 %
Pro zakázky většího rozsahu je možné dohodnout individuální množstevní slevu až do 20%.
Pro stálé zákazníky je možné dohodnout zákaznickou slevu až do 10%.
Při opakované (druhé a další) revizi elektroinstalace nebo elektrospotřebiče sleva 10%.
 

Podmínkou poskytnutí jakékoliv slevy je dodržování platebních podmínek. Uvedené slevy nelze uplatnit u zprostředkované zakázky pokud je za zprostředkování vyplácena provize.

Parkovné se neúčtuje v případě, že zákazník zajistí parkování mimo zónu (na vlastním pozemku), vlastní přenosnou parkovací kartou, nebo na vlastní náklady.

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH, výše DPH je stanovena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Sazba DPH je:
 • základní sazba
 • snížená sazba dle §48 - oprava nebo úprava dokončené stavby bytového domu
 • snížená sazba dle §48 - oprava nebo úprava dokončené stavby rodinného domu
 • snížená sazba dle §48 - oprava nebo úprava dokončené stavby, která slouží k využití stavby bytového domu nebo rodinného domu a je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou bytového nebo rodinného domu
 • snížená sazba dle §48 - oprava nebo úprava dokončené stavby obytného prostoru pro trvalé bydlení
 • snížená sazba dle §48 - oprava nebo úprava dokončené stavby místností užívané spolu s obytným prostorem, která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí
 • snížená sazba dle §49 - stavební a montážní prace pro stavbu bytového domu, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2
 • snížená sazba dle §49 - stavební a montážní prace pro stavbu rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2
 • snížená sazba dle §49 - stavební a montážní prace pro stavbu obytného prostoru pro trvalé bydlení do 120m2
 • snížená sazba dle §49 - stavební a montážní prace pro stavbu místnosti užívané spolu s obytným prostorem, která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí
 • režim přenesení daňové povinnosti dle §92e - stavební a montážní prace pro plátce DPH
 • Ceník je platný od 1.6.2021.